Zondag 18 november Taizéviering

Zondag 18 november om 17.00 uur wordt er in onze kerk weer een Taizéviering gehouden. De stijl en sfeer van de vieringen van Taizé worden gekenmerkt door eenvoudige liederen op korte teksten. De liederen helpen tijd te nemen in Gods aanwezigheid. Ze moeten lang genoeg gezongen worden om afleidende gedachten tot rust te laten komen en de tekst van het lied tot ons te laten doordringen. De grondgedachte in de liederen is dat iedereen mee kan zingen. Dikwijls laat Gods stem zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte. De stilte in een Taizéviering is daarom van wezenlijk belang. Taizé is voor veel mensen een inspiratiebron, ook voor hun dagelijks leven.