Welkom in dit huis!

Hier is een stoel voor wie moe is
Hier is hoop voor wie verdwaald is
Hier is liefde voor wie vol wrok is
Hier is geloof voor wie twijfelt
Hier ben je thuis
Hier word je verwacht zoals je bent

Want zo dikwijls heeft God naar jou gezocht
Zo dikwijls heeft Hij op jou gewacht
Uren, dagen, maanden, jaren misschien

Sta even stil,
bewonder de schoonheid van deze kerk.
Adem het verleden van dit huis,
je eigen nieuwe begin.
Sluit even je ogen, word even stil

Want in de stilte
hoor je de echo van Gods woord
Ga even zitten,
hol ook hier jezelf niet voorbij.
Vouw je handen, open je hart,
bid.

En als je dat niet kan,
als je niet geloven kan omdat je pijn hebt,
ga dan toch naar je eigen huis met de zegen:
‘Vrede en alle goeds’.

Wij vormen een netwerk van mensen, onderling verbonden, ieder op zijn of haar eigen manier, met Jezus Christus als ons middelpunt. Zijn boodschap van Gods liefde willen wij met woord en daad uitdragen. Daarom willen we een kerk zijn voor mensen die samen zoeken naar wie God is en wat Hij van ons vraagt. En hoe we samen, jong en oud, in deze tijd volgelingen van Christus kunnen zijn met een open oog voor de wereld om ons heen. Dit wordt kort samengevat in ‘tijd nemen voor God, tijd maken voor elkaar’.

Heeft u vragen en/of opmerkingen?
Neem dan contact met ons op via de contactpagina

  • ds. Carmen Melissant
    ds. Carmen Melissant Predikant