Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen 2017

Traditioneel staan we in januari stil bij de Week voor de Eenheid van de Christenen. Het is tevens traditie dat een Christelijke geloofsgemeenschap afkomstig uit een willekeurig land, de liturgie samenstelt die het thema vormt voor de Week. Dit jaar is het thema bedacht door de Christelijke geloofsgemeenschap in Duitsland.

“Wat ons drijft is de liefde van Christus” 2 Korintiërs 5: 14-20. Het thema wat ons bezig houdt in deze week. Het zal ook het onderwerp zijn van de komende gemeenschappelijke oecumenische viering op 15 januari 2017.

Dat onze medechristenen in Duitsland het onderwerp bedachten is niet toevallig. Het is in 2017 immers 500 jaar geleden dat een vernieuwingsbeweging in de kerk een naam en een gezicht kreeg: Maarten Luther poneerde 95 stellingen aan de deur van de slotkapel. Het werd het begin van de Reformatie. Dit vond plaats in Wittenberg, Duitsland. Voor Luther was de rechtvaardiging door geloof in Jezus Christus de kern.

Het is tragisch dat dit belangrijke besef toch een scheur door de kerk is geworden. Zou dat niet anders kunnen? Dit is in elk geval de focus van deze Week van Gebed. Uit de recente historie weten we dat Duitsland ook een andere scheuring heeft gekend. In 1961 werd door de toenmalige DDR een muur gebouwd die moest verhinderen dat inwoners van OostDuitsland de vlucht namen naar het vrije westen. Dit hield stand tot 1989. Toen werd de muur afgebroken en Duitsland herenigd. Ook deze scheuring vindt u terug in de liturgie.

De Raad van Kerken in Nederland onderschrijft van harte het initiatief van de Week. De Interkerkelijke Werkgroep in Hardinxveld-Giessendam geeft ook aandacht aan deze traditionele Week.
De werkgroep bestaat uit leden van: Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld, Gereformeerde Kerk Neder-Hardinxveld, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hardinxveld-Giessendam en de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap Hardinxveld-Giessendam.

U wordt van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de Oecumenische Kerkdienst. De dienst wordt gehouden op zondag 15 januari a.s. Aanvang: 17.00 uur. Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld, Jan Steenstraat 5.

Wij verwelkomen u graag.

WvG poster 2017 RVK DEF Versie.indd