Week van Gebed om eenheid

‘Dorst?’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. Dit jaar wordt deze gebedsweek van 18 tot en met 25 januari 2015 over de hele wereld gehouden.

In Hardinxveld-Giessendam is elk jaar een gebedsdienst. Dit jaar wordt deze dienst gehouden op zondag 18 januari, om 17.00 uur in de Rooms Katholieke kerk van Boven-Hardinxveld. Ook onze kerk werkt hieraan mee. Je bent welkom, ook om iemand mee te nemen om samen te bidden om eenheid in geloof.

week van gebed 2015