V&T Slapen en dromen

bekeken vanuit medisch oogpunt

“Ik moet er nog eens een nachtje over slapen.” Tijdens de workshop over slapen en dromen noemde een van de deelnemers deze uitspraak. Zoiets zeggen we als we bijvoorbeeld een belangrijke beslissing moeten nemen. Dromen kunnen ons helpen bij het leren van nieuwe dingen door ‘s nachts veel van wat wij overdag hebben meegemaakt nog eens te herbeleven. Ze brengen ons op ideeën en kunnen onze creativiteit aanwakkeren.

Huisarts Jan Huisman uit Ridderkerk staat in een voordracht stil bij de slaap, de verschillende stadia en de functie van dromen. Wat is eigenlijk een droom, waarom dromen we en hebben dromen een betekenis en spelen die in ons geloof ook een rol? Want God is bij ons in de avond en de morgen. Zo kan Hij dus ook door Zijn Geest in onze dromen werken. Waarom zou dat alleen voorbehouden zijn aan een paar Bijbelse personen? Psalm 127 zegt het in vers 2: “Vergeefs is het, dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt, je aftobt voor wat brood – Hij geeft het zijn lieveling in de slaap.” We zijn uiteindelijk afhankelijk van God. Hij zaait immers zijn naam in onze diepste dromen. En als we onze afhankelijkheid van Hem ervaren, dan slapen we ook nog beter!

Datum : maandag 11 februari 2019
Tijd : 20:00 uur
Waar : De Voorhof, Middeldiepstraat 6, Sliedrecht
Kosten : vrijwillige bijdrage