V&T Christelijke meditatie

Onlangs werd burn-out als volksziekte nummer één bestempeld. In onze samenleving zijn rust en stilte schaars geworden. Veel mensen voelen zich opgejaagd door alles wat moet en door alles wat kan. Het kost veel energie om alle ballen in de lucht te houden, waardoor er minder aandacht en ruimte is voor onze binnenkant. Door zo hard te hollen, raken we onszelf kwijt en verliezen we ook het zicht op God.

Al in de vroege christelijke kerk was er aandacht voor het heilzame van de stilte. Op deze informatieve avond willen we iets vertellen van de meditatieve stroming binnen het christendom. Daarnaast gaan we met elkaar aan de slag met levensparels: we maken een gebedsketting die ons helpt om ons eigen leven met de momenten van geluk en vrede, met de momenten van falen en zorg, in het gebed te verbinden met God.

De avond zal verzorgd worden door ds. Alexander Veerman en Jacqueline van Dalen.

Datum    : woensdag 20 november 2019
Tijd         : 19.30 uur
Plaats     : De Voorhof (bijgebouw Gereformeerde Kerk Sliedrecht)
Kosten :           vrijwillige bijdrage

Klik hier om je op te geven voor deze activiteit.

vtsieraadii