Versterk de kerk

 

Samen zijn we de kerk. Van Amersfoort tot Dhaka en van Guatemala Stad tot Garoua. Arm en rijk. Wereldwijd maken kerken zich sterk voor wie kwetsbaar is. Zij delen geloof, verzetten zich tegen armoede en onrecht, zetten zich in voor vrede en goed leiderschap. Laat u inspireren door de wereldwijde kerk en kom in actie om deze kerken te versterken.

 

Een kerk is pas echt kerk als ze deelt wat haar gegeven is: vijf broden en twee vissen, tijd en talent, geld en goed. Iedere kerk wil een licht op een berg zijn, een baken van hoop, gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is niet voor iedere kerk even gemakkelijk om waar te maken. Vooral niet als een kerk is gevestigd in een arm

gebied of in een land waar christenen in verdrukking leven. Laat uw kerk samen met de partners van Kerk in Actie in actie komen voor een sterke kerk wereldwijd. Een kerk die zich inzet voor gelijkheid en rechtvaardigheid. Laat u inspireren door het werk van christenen over de hele wereld.

Project 1  Bangladesh: christenen in een islamitisch land

Veel christenen met een islamitische achtergrond hebben het niet makkelijk in Bangladesh. De organisatie Isa-eChurch steunt deze jonge christenen met bijbelcursussen en leiderschapstrainingen. Kerkdiensten sluiten aan bij hun islamitische achtergrond. In deze jonge plattelandskerken leren mensen lezen en schrijven, is er kleuteronderwijs en leidt men plattelandsdokters op. www.kerkinactie.nl/isaechurch

versterk-de-kerk-1

Project 2  Kameroen: predikanten opleiden en duurzame landbouw

De Lutherse broederkerk steunt de inwoners in het droge noorden van Kameroen. De kerk geeft onderwijs en medische zorg, maar stimuleert ook duurzame landbouw, zodat iedereen voldoende voedsel heeft. De kerk leidt boeren op tot predikant of evangelist. www.kerkinactie.nl/kameroen

versterk-de-kerk-2

Project 3  Guatemala: vrouwen versterken in kerk en samenleving

De bevlogen medewerkers van een christelijke organisatie in Guatemala maken vrouwen sterker, zodat hun stem in de kerk gehoord wordt en zij durven opstaan tegen geweld in hun samenleving. www.kerkinactie.nl/cedepca

versterk-de-kerk-3

Project 4  Pakistan: zorgzame kerk voor jongeren en vrede

In Pakistan is slechts twee procent van de bevolking christen. De meesten leven in armoede op het platteland. De kerk is hun veilige toevluchtsoord. Via Kerk in Actie steunt u met name hun inzet voor jongeren, meisjes, vrouwen en gehandicapten. Ze werken samen met moslims aan vrede. www.kerkinactie.nl/pakistan

versterk-de-kerk-4

Project 5  Syrië: kerken als bakens van hoop

In Syrië kloppen veel mensen op de vlucht rechtstreeks aan bij kerken. Steun de diaconale programma’s van de kerken in Syrië, zodat zij mensen kunnen helpen met opvang, voedsel, medicijnen, kleding, schoon ondergoed, maandverband en zeep. Daarnaast leiden de kerken jongeren op om diaconaal werk en noodhulp te bieden. www.kerkinactie.nl/kerkensyrie

versterk-de-kerk-5