In 2019 werd het bijgebouw gesloopt en werd er dankzij giften en veel zelfwerkzaamheid van gemeenteleden een nieuw bijgebouw gebouwd. Er zijn in dit nieuwe bijgebouw fijne, ruime zalen, voor alle doelgroepen.

Met deze nieuwbouw is er ook mogelijkheid tot het uitbreiden van zitplaatsen in de kerkzaal bij drukbezochte diensten.

We zijn trots en erg dankbaar voor het tot stand komen van dit nieuwe gebouw, wat ons ruimte geeft voor nu én de toekomst.

Op dit deel van de website vindt u foto’s, informatie over acties en kunt u zien hoe de bouw gevorderd is.

Als thema van de verbouwing kozen we: ‘Ruimte voor Verbinding’. Deze is met het gereedkomen letterlijk ontstaan, maar ook in de tijd van bouwen zijn mooie verbindingen tussen gemeenteleden ontstaan. We zijn er dankbaar voor.

afbeelding-verbouwingspagina
Planning
97b1e1d3ef244e609a08327b62b75fbe
Laatste foto's