Verbouwing toezegging financiële bijdrage – herinnering

Beste gemeenteleden,

U heeft even geleden allemaal thuis een enveloppe gekregen met informatie over de verbouwplannen en daarnaast een toezeggingsformulier voor een financiële toezegging voor de verbouwing. We hebben al veel reacties binnen gekregen en dat stemt tot voorzichtig optimisme. Hartelijk dank voor de reeds gedane toezeggingen!

In de week van 8 oktober willen we de gemeenteleden gaan bellen van wie we nog geen reactie hebben gekregen. Wilt u dit nog voor zijn, dan kunt u ook komende zondag nog uw enveloppe inleveren in de bussen in de kerk. Of u kunt het formulier inleveren deze week nog inleveren bij Arie Stam of Fred van der Stok, of mailen naar cvk@pknbovenhardinxveld

 

Dank alvast, Kerkenraad en Bouwcommissie