Verbouwing bijzalen

Al een aantal jaren leven de gedachten om de bijzalen van de kerk grondig te verbouwen. Het bestaande bijgebouw is intussen ongeveer 35 jaar oud en toe aan groot onderhoud of nieuwbouw.

Er zijn op drie verschillende gebieden goede redenen om dit te doen:

  • Als we kijken naar de normen van deze tijd voldoet het bijgebouw niet meer aan de eisen op het gebied van bijvoorbeeld energie of materiaalgebruik. Het wordt daarnaast voor de toekomst alleen maar duurder wat betreft onderhoudskosten.
  • We hebben gebrek aan ruimte. Dat is natuurlijk een luxe probleem en iets wat ons aan de ene kant verheugt. Maar er zijn diverse groepen of commissies die hier toch mee geconfronteerd worden. Als we bijvoorbeeld op zondag kijken naar de kinderoppas, dan past dit eigenlijk niet meer in de bestaande zaal. Tijdens bijzondere (en drukke) diensten is het behelpen voor de kindernevendienst en ook clubs en commissies zijn doordeweeks beperkt in ruimte en mogelijkheden.
  • Als gemeente willen we graag uitnodigend en inspirerend zijn. Wij denken dat we hier ook in de uitstraling van het gebouw een flinke stap kunnen maken. Ook om in de toekomst geschikte ruimte(s) te kunnen bieden om samen te komen voor zowel jong als oud.

Planning

Op dit moment is het lastig en onmogelijk om aan dit proces een volledige planning te koppelen. Natuurlijk is het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan, maar daarnaast willen we ook vooruit. Het volgend kerkseizoen willen we gebruiken voor de ‘verkenningsfase’. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de volgende acties:

  • Inventariseren wat de wensen en behoeften zijn van diverse commissies.
  • Wat is onze visie op de uitstraling van het gebouw, denk bijvoorbeeld aan hoe uitnodigend/ toegankelijk is dit (ook voor niet-gemeenteleden).
  • Hoe verwachten dat onze gemeente zich gaat ontwikkelen (bijvoorbeeld in leeftijd, maar ook de rol in de samenleving).
  • Niet onbelangrijk: wat zijn de mogelijkheden om dit te financieren en met welk budget kunnen we gaan werken.

Daarna volgt de fase van het concreter maken van de plannen en uiteraard zullen we ook de gemeente hierover informeren en ieders mening wordt hierbij op prijs gesteld. Op dit moment is het nog niet zo zinvol om over meer gedetailleerde planningen te spreken voor de fasen erna.

Vervolg
Gedurende de zomerperiode willen we een groep gaan formeren die de ‘verkenningsfase’ gaat uitvoeren. Dat zal idealiter een groep zijn met daarin diverse talenten gecombineerd: bouwtechnische, creatieve, communicatie, financiële om maar wat te noemen. Als u of jij denkt ‘dat is iets voor mij!’ dan horen we dit natuurlijk graag. Je kunt altijd even contact
opnemen met de kerkrentmeesters of iemand van de kerkenraad.

Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters

IMG_6373 ok