Uitnodiging – gemeentebijeenkomst na de dankdagdienst van 4 november

We willen u en jullie graag uitnodigen voor een bijeenkomst na afloop van de dankdagdienst. Allereerst zullen we met elkaar koffie drinken na deze dienst.
Tea van Korlaar en Monirah Schep zullen de avond vervolgen door een presentatie te geven over hun ervaringen die ze opgedaan hebben in Ethiopië rondom het project ‘de takkendragers van Ethiopië’. De opbrengst van de avondmaalscollecte van 1 november gaat naar dit project. We zijn natuurlijk benieuwd naar de opkomst en interesse van de gemeente voor dit mooie verre land, waar 63% van de bewoners christen is, onze verre buren.

Tenslotte willen we het onderwerp ‘invulling van de middagdienst’ in onze gemeente met u en jullie bespreken. We willen graag met de gemeente hierover in contact komen en meningen hierover horen. Heeft u dus ideeën hierover of wilt u gewoon luisteren naar wat hierover besproken wordt, dan bent u van harte welkom.

Rond 22 uur willen we de avond afsluiten.

We hopen u allen te zien op 4 november!

Groet namens de ZWO-commissie en de commissie Vieren

Kerk