Uitnodiging gemeente-avond: 13 maart

Op woensdag 13 maart houden we onze jaarlijkse gemeente-avond. Na de biddagdienst is er nog gelegenheid om koffie te drinken, waarna we rond 20:45 zullen beginnen. Naast de gebruikelijke agendapunten, willen we dit jaar een paar onderwerpen in het bijzonder aandacht geven. Een toelichting vanuit de bouwcommissie over de status en plannen rondom de bouw, een eerste aanzet van het beleidsplan en de financiën en begroting van onze gemeente zoals ook in een eerdere Wegwijzer te lezen is geweest.

Rond 22:00 hopen we de avond met elkaar af te sluiten. De stukken voor de avond (met het verslag van de gemeente-avond van 2018 en de financiële overzichten), zullen per mail verstuurd worden. Mocht uw emailadres nog niet bij ons bekend zijn, laat dit gerust weten bij onze scriba via scriba@pknbovenhardinxveld.nl. Daarnaast is de papieren versie ook beschikbaar in de kerkenraadskamer.

Uw en jouw aanwezigheid stellen we zeer op prijs, dus we hopen u daar te zien.

Kerkenraad Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld