Stille week

Deze Stille week zijn er op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag bijzondere diensten.
In deze diensten met een ingetogen karakter, is de voorganger ds. Y. Viersen.
Op Witte Donderdag vieren we het Heilig Avondmaal.
Op Goede Vrijdag worden we stilgezet bij het sterven van Jezus.
Op Stille Zaterdag is de dienst om 21.30 uur. In deze nacht horen we over de opstanding.

Welkom bij deze diensten!