Stille Week en Pasen 2017

Op Palmpasen zullen de kinderen van de kindernevendienst na een ontbijtje met elkaar de kerk binnen komen met de Palmpasenstokken die ze hebben gemaakt in de 40-dagentijd. In de Stille Week zullen ze deze stokken rondbrengen.

Zoals u gewend bent is er ook dit jaar in de Stille Week weer gelegenheid om met elkaar toe te leven naar het Paasfeest.
Op maandag zal het starten met een vesper om 19.30 uur. Ook op dinsdag en woensdag zijn er om deze tijd vespers in de kerk. Tijdens de vesper van dinsdag zal ‘de Lofstem’ voor ons zingen.
De diensten van donderdag t/m zondag zullen worden verzorgd door ds Steenwijk. Op donderdag hopen we met elkaar het avondmaal te vieren. Tijdens de dienst op Goede Vrijdag zal Frans de Bruin een muzikale bijdrage leveren en op Stille Zaterdag zingt jeugdkoor ‘Op Weg’ een aantal liederen in de dienst.
Waar zaterdagavond het feest van Pasen al is ingezet mogen we dit op Paasmorgen verder vieren. Kinderkoor ‘Op Pad’ zal dit samen met ons doen.

Het belooft met deze invulling een mooie week met uiteindelijk een uitbundig Paasfeest te worden. We hopen u te zien!

Met vriendelijke groet namens de commissie vieren, Astrid de Boon