Stichting Projecthulp Sri Lanka

De ontstaansgeschiedenis van Stichting Projecthulp Srilanka voert terug naar 1978, het jaar waarin het echtpaar Marian en Gerrit Muis uit Giessenburg in contact kwam met hulpbehoevende mensen in Sri Lanka.

Marian gaf zich via het weekblad Libelle op als schrijfmoeder voor weeskinderen in Sri Lanka. Zo leerden zij en Gerrit in Sri Lanka de 14-jarige weesjongen Arul kennen. Hij groeide samen met 3 andere jongens op bij een priester in Palayoothu. Er werd met hen regelmatig gecorrespondeerd. In hun brieven werd af en toe om materiële hulp gevraagd. Het werd Marian en Gerrit al snel duidelijk dat de nood in Sri Lanka groot was. Steeds vaker drong de vraag om geld zich op.

stichting-projecthulp-sri-lanka-1

Geiten en kippen

Voor de armste gezinnen, gehandicapten, voor een nieuw schoollokaal, voor kippen, kookgerei, een geit, naaimachines, etcetera, om de zelfredzaamheid van – vaak jonge –  weduwen te vergroten. Marian en Gerrit honoreerden de vragen zoveel mogelijk zelf. Om meer mensen te kunnen helpen, was het nodig dat ook anderen zich in zouden zetten voor de hulp aan de Srilankanen. Het echtpaar vroeg en kreeg hulp van dorpsgenoten en bedrijven en besloot op 2 januari 2008 de Stichting Projecthulp SriLanka in het leven te roepen.

stichting-projecthulp-sri-lanka-2
stichting-projecthulp-sri-lanka-3

Hulp voor een beter bestaan

Stichting Projecthulp Srilanka helpt zoveel mogelijk mensen in Sri Lanka een beter bestaan op te bouwen. Via duurzame projecten worden mensen in staat gesteld om zichzelf te redden.

De stichting steunt verschillende wees- en opvanghuizen en biedt particulieren de helpende hand. Ook wordt veel aandacht besteed aan medische zorg en scholing voor kinderen.

Hierbij wordt niet gekeken naar etnische achtergrond, afkomst of religieuze overtuiging.

Overal in Sri Lanka waar de stichting projecten heeft, heeft de stichting lokale contactpersonen. Vaak al tientallen jaren dezelfde. Deze stellen de stichting op de hoogte van de situatie en informeren over de voortgang van de projecten die de stichting steunt. De informatie wordt in nieuwsbrieven verwerkt die naar donateurs en belangstellenden worden gestuurd.

Stichting Projecthulp Srilanka zamelt geld in via allerlei activiteiten zoals het maken van poppenkleding, pannenlappen, tassen en dergelijke en het verkopen van speelgoed en andere aangeboden spullen op markten en braderieën. Bedrijven worden benaderd met de vraag om sponsoring.

Loterij

Jaarlijks organiseert de stichting een grote loterij. Daarvoor worden huis-aan-huis loten verkocht. Winkeliers worden verzocht om prijzen beschikbaar te stellen.

Door de ingezamelde en zelfgemaakte spullen te verkopen zoals kleding, speelgoed, tassen, handdoeken en nog veel meer en door sponsoring zamelt de stichting jaarlijks het voor haar projecten benodigde geld in.

Jaarlijks worden alle projecten bezocht en met de contactpersonen uitgebreid gesproken over het wel en wee terwijl tevens wordt gekeken of alles conform de gemaakte afspraken gaat en worden nieuwe ontwikkelingen in de gaten gehouden.