Startzondag – ‘Goede buren’

Op zondag 13 september is de jaarlijkse startzondag.

Deze zondag staat in het teken van het nieuwe jaarthema: ‘Goede buren’.

Na de feestelijke startdienst is er een gevarieerd programma voor jong en oud.
We nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen.

Daarna is er een lunch.
Omdat we graag een idee willen hebben van het aantal eters, vinden we het fijn als u zich opgeeft voor de lunch.
Maar ook als u zich niet opgeeft, bent u van harte welkom om mee te eten!
Opgeven kan bij Marjorie van den Heuvel.

We sluiten de startzondag rond 13.30 uur af met een korte viering.

We hopen met elkaar op een geslaagde dag!

De commissies Vieren en Vorming & Toerusting

goedeburen