Startzondag 9 september

De vakantie is weer voorbij, het nieuwe seizoen gaat van start! Graag nodigen wij u/jou van harte uit voor de startzondag op zondag 9 september. Dit keer geen dag vullend programma, omdat we eind september het gemeenteweekend op de planning hebben.

Wel hebben we een mooi/interessant en leerzaam ochtendprogramma!

Allereerst starten we het seizoen met een feestelijke startdienst. Het thema voor deze dienst is: ‘Wie ben Ik volgens jullie?’. Een dienst om ons aan te sporen met elkaar in gesprek te gaan over ons geloof. Dit sluit mooi aan bij het jaarthema van de PKN, ‘een goed gesprek’.

Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan tijdens een lekker bakje koffie/thee of een glaasje fris.

Om 11:30 uur komt Lizanne Bak (theologe) ons meer vertellen over de oorsprong en de essentie van het Heilig Avondmaal. De kerkenraad en commissie vieren hebben in het afgelopen half jaar een cursus  het Heilig Avondmaal bijgewoond, die zij heeft geleid. Het was voor ons verhelderend en inspirerend, dit willen we graag met u delen. Tijdens de dienst van de Tafel gedenken we Jezus. Zoveel aspecten als  we aan het leven van Jezus kunnen ontdekken, zoveel aspecten zitten er ook aan het Avondmaal. Allemaal zijn ze in de Bijbel terug te vinden. Als we samen de maaltijd vieren gedenken we die verschillende aspecten, waarbij soms het ene meer oplicht dan het andere. In het komende seizoen willen we graag bij iedere Avondmaalsviering een ander aspect belichten.

Tijdens deze presentatie hebben we in het bijgebouw een programma voor alle kids van 4-15 jaar. Ook met hen gaan we op een creatieve manier aan de slag met het thema Heilig Avondmaal. Voor je jongste kinderen is er oppas in de oppasruimte.

Rond 12:30 uur sluiten we de startzondag met elkaar af.

We hopen van harte dat u/jou te ontmoeten op deze startzondag!