Serve the Village: zaterdagochtend 24 September 2016

Wat is Serve the Village?
Net als in 2015 willen we een zaterdagochtend lang met gemeenteleden van diverse kerken dienend bezig zijn in het dorp. Door onze handen uit de mouwen te steken voor anderen hopen we iets van Christus’ liefde te laten zien.

We willen mensen de kerk van dichtbij laten ervaren
Hoe druk we als kerkleden ook bezig zijn om te getuigen in Woord en daad: er zijn veel medebewoners die nog nooit de kerk van dichtbij hebben meegemaakt. Ze ervaren weinig van ‘omzien naar elkaar’. Ze weten ergens wel van ‘God’, maar Zijn liefde is voor hen vaag en onherkenbaar gebleven. Hoe zou het zijn wanneer ze kerkleden in hun straat, tuin of huis ontmoeten die hun handen uitsteken? Belangeloos en vrijwillig. Niet omdat het moet maar omdat ze gedreven worden door Gods mensenliefde.

Wij hebben ervaren dat het de mensen die onze hulp ontvangen heel goed doet.

We werken samen met Servanda, Omnivera en de gemeente Hardinxveld-Giessendam
Als kerk weten we vaak niet waar we kunnen helpen. Wij kunnen niet achter de voordeur kijken om te weten wat er allemaal speelt en sommige mensen zitten zo diep in de problemen dat een ochtendje hulp veel te weinig lijkt te zijn. Daarom werken we intensief samen met Welzijnsorganisatie Servanda, woningcoöperatie Omnivera en verschillende diensten van de gemeente. Zij selecteren voor ons de adressen waar onze hulp nodig is en zin heeft. Tijdens het project wordt praktische hulp geboden. Indien gewenst blijven ze daarna in contact met degenen die geholpen zijn.

Er is voor iedereen iets te doen
Denk aan het opknappen van tuinen en werkzaamheden in huis die nodig zijn om de bewoners te helpen een nieuwe start te maken: muren sauzen, schoonmaken, het uitvoeren van simpele reparaties. Maar er zijn ook projecten waarin je een mooie ochtend verzorgt voor groepen in de samenleving die weinig aandacht krijgen: ouderen, asielzoekers, vereenzaamde of anderszins beperkte mensen. Er zijn ook projecten mogelijk in de openbare ruimte, zoals opruimen van zwerfvuil of opknappen van openbare plekken.

Geïnteresseerd? Noteer de datum vast in je agenda
Meld je aan bij Dick den Breejen (dmdenbreejen@telfort.nl) of bij Rook Houweling (rook.houweling@gmail.com)

De werkgroep Serve the Village

  • Dick den Breejen (Geref. Kerk Boven-Hardinxveld)
  • Rook Houweling (Geref.kerk Boven-Hardinxveld)
  • André van den Heerik (Geref. kerk Giessendam Neder-Hardinxveld)
  • Alexander Nederveen (Geref. kerk De Bron)
  • Maarten de Gier, Herv. gemeente Boven-Hardinxveld
  • Hugo van de Wetering (Herv. gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld)
  • Konraad den Boef (Omnivera)
  • Gerard Voorberg (Omnivera)
  • Sylvia de Ruiter-van Iperen (Servanda)
  • Peter van Wijngaarden (op persoonlijke titel)

Serve the village (7)