PUUR Hemelvaart

In de week voor Hemelvaartsdag zal in iedere Hardinxveldse brievenbus een kleurrijk magazine vallen: PUUR Hemelvaart.
Het is een uitgave van acht samenwerkende kerken in Boven- en Beneden-Hardinxveld.

Om de betekenis van het christelijk geloof onder de aandacht te brengen, namen een aantal missionaire werkgroepen het initiatief om een magazine samen te stellen met telkens een christelijke feestdag als uitgangspunt. Het werd een blad speciaal gericht op Hardinxveld en is ook samengesteld door Hardinxvelders. Met enthousiaste leden uit de meewerkende kerken werd een redactie gevormd en is men aan de slag gegaan.

De eerste editie, Puur Pasen, verscheen alleen in Beneden-Hardinxveld, maar een jaar later haakten ook twee kerken uit Boven-Hardinxveld aan.

Dit jaar is de Hemelvaart als thema gekozen. Hemelvaartsdag is voor veel mensen een vrije dag, maar betekent voor christenen veel meer dan zomaar een doordeweeks dagje vrij. Het is de dag waarop Jezus van de aarde terugging naar de hemel. Over de betekenis daarvan gaat PUUR Hemelvaart.

Inwoners van Hardinxveld vertellen wat het geloof in Jezus in de praktijk voor hen uitwerkt. Dat heeft ontroerende verhalen opgeleverd, die het blad echt de moeite waard maken om te lezen. Kinderen mochten hun zegje doen over de hemel. Er is een recept en een leuke rubriek voor de jongeren. Ook een aantal mooie initiatieven, bedoeld om onze plaatselijke samenleving van dienst te zijn, worden in het zonnetje gezet.

PUUR Hemelvaart is een blad voor jong en oud!

puur hemelvaart