Positieve gemeente-avond over nieuwe beoogde predikant

Maandag 29 oktober vond de gemeente-avond plaats aangaande de nieuwe predikant. De belangstelling voor deze avond vanuit de gemeente was groot, en dat is heel fijn om te merken! Vandaar dat de avond ook plaats vond in de kerkzaal.

Onze consulent Mirjam Kollenstaart opende de avond, waarna de voorzitter van de beroepingscommissie Nico van der Steen uitleg gaf over het gevolgde proces en hoe de beroepingscommissie na een zorgvuldige zoektocht uitgekomen is bij Carmen Melissant uit Gorinchem.

Vervolgens heeft Carmen zich voorgesteld en heeft ze onder andere verteld over haar persoonlijke situatie en achtergrond, hoe ze gekomen is tot haar studie theologie en hoe ze aankijkt tegen het predikant zijn.

De kerkenraad heeft uitgelegd waarom ze het advies van de beroepingscommissie overneemt om een beroep uit te brengen. De kerkenraad (net als de beroepingscommissie) is, na de kennismaking met Carmen en het beluisteren van diensten waarin ze is voorgegaan, unaniem enthousiast. Er bestaat een goede wederzijdse ‘klik’ en de verwachting is ook dat deze er zal zijn met de gemeente.

Na de positief kritische vragen en positieve opmerkingen van de gemeenteleden, is de vraag gesteld aan de gemeente of ze in kunnen stemmen dat de kerkenraad een beroep uit zal brengen op Carmen Melissant. Deze vraag is met een luid applaus positief beantwoord door de gemeente, waar we als kerkenraad (en beroepingscommissie) natuurlijk heel blij mee zijn.  Na een periode van vacant zijn zien we uit naar een mooie tijd, waarin Carmen dienend werkzaam kan zijn als boodschapper van Gods woord in onze gemeente.

Eventuele bezwaren tegen de gevolgde beroepingsprocedure kunnen tot uiterlijk zaterdag 3 november worden ingediend bij onze scriba Martijn Kamsteeg scriba@pknbovenhardinxveld.com . Mochten er geen gegronde bezwaren binnen deze termijn zijn binnen gekomen, zal de kerkenraad vervolgens een beroep uitbrengen op Carmen Melissant.

We zijn dankbaar zijn voor deze nieuwe stap in het proces en we houden u op de hoogte als er nieuws te melden is.

Kerkenraad – Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld