Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg zoekt vrijwilligers

De Herberg
De Herberg is een pastoraal centrum in Oosterbeek, waar gasten 3 tot 6 weken verblijven. Herberggasten hebben te maken met zorgen op veel gebieden in hun leven. Veel gasten ervaren problemen in hun relaties. Ook psychisch lijden, verlieswerking, eenzaamheid en geloofsvragen zijn een reden voor een verblijf in de Herberg. De gasten worden begeleid door een professioneel team. Dit team wordt ondersteund door vrijwilligers. Op dit moment is de Herberg op zoek naar:

Stafvervangers
Op de avonden en in de weekenden, als de teamleden afwezig zijn, trekken vrijwilligers met hen op. Deze gastvrouwen en/of gastheren (stafvervangers) zijn dan intensief bij de gasten betrokken. Stafvervangers werken altijd in tweetallen. De werkzaamheden betreffen het voorwaarden scheppen voor een goede sfeer en gastvrijheid, het bieden van een luisterend oor en praktische werkzaamheden. Zo nodig kan worden teruggevallen het teamlid, dat achterwacht heeft.
De Herberg is op zoek naar stafvervangers voor de weekenden. Zij worden in onderling overleg 1 x per 4 tot 6 weken voor een etmaal of voor de zondagavond ingeroosterd.

Koetshuisvrijwilligers
In het Koetshuis van de Herberg worden regelmatig groepen ontvangen voor allerlei activiteiten. De activiteiten vinden vaak plaats op zaterdagen, maar ook van maandag tot en met vrijdag. Deze bijeenkomsten duren uiterlijk tot 22.00 uur. Voor praktische werkzaamheden (taken als catering, zaal netjes achterlaten) worden vrijwilligers ingezet. Koetshuisvrijwilligers worden 5 à 10 maal per jaar ingezet.

Aanmelden
Hebt u belangstelling voor vrijwilligerswerk in de Herberg en/of wilt u meer informatie, kijk dan op www.pdcdeherberg.nl, mail naar vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl of bel 026- 3342225 en vraag naar Gertjan Budding of Bert Hansman, coördinatoren van het vrijwilligerswerk.

herberg in mei