Paasmiddag voor ouderen en alleengaanden

Paasmiddag
In de dagen rond Pasen viert de kerk de kern van het christelijk geloof: Jezus’ leven, lijden, sterven en opstanding. Daarin laat God zich kennen, zo delend in het menselijk bestaan, met vasthoudende liefde. Hoe door de wanhoop en de dood heen leven gewekt wordt. Dat de dood niet het laatste woord heeft.

Daarom vinden we het fijn om samen met de diaconie een middag voor ouderen en alleengaanden te organiseren. De middag wordt gehouden op woensdag 5 april en begint om 16.00 uur in het bijgebouw van de kerk.

Welkom!

We volgen met elkaar een liturgie, daarna zal een groepje muzikanten van “de plektrum melodisten” een muzikaal moment verzorgen. De viering wordt afgesloten met een broodmaaltijd. Wilt u zich in verband met de boodschappen opgeven? U kunt het ook aangeven als u opgehaald wilt worden.

Wij hopen met elkaar op een fijne middag.

U kunt zich opgeven bij:
Laura Houweling
Connie Fijnekam
Marjan den Breejen