Oproep van Werkgroep Kerk en vluchteling (Hardinxveld-Giessendam)

Begeleiders gezocht
Vluchtelingenwerk zoekt voor Hardinxveld-Giessendam nog enkele maatschappelijk begeleiders (vrijwilligers) die een vergunninghouder(sgezin) gedurende ca. één jaar kunnen ondersteunen na de intensieve eerste drie maanden met een coach.

Wat houdt dit allemaal in?

 • Het begeleiden, ondersteunen en coachen van vluchtelingen tijdens hun
  integratie- en participatieproces.
 • Vluchteling(en) wegwijs maken in de gemeente en directe woonomgeving;
  voorlichting geven over de Nederlandse samenleving, instanties en wet- en regelgeving.
 • Het bieden van praktische ondersteuning bij vragen en problemen omtrent
  huisvesting, financiën, onderwijs en gezondheidszorg.
 • Begeleiden van vluchtelingen bij externe contacten met diverse instanties en
  ondersteuning bij het opbouwen van een sociaal netwerk.

Je staat er niet alleen voor! Wie deze handschoen oppakt moet wel bereid zijn om deel te nemen aan trainingen en werkoverleggen. Vluchtelingenwerk is hard op zoek naar manieren om het mogelijk te maken dat de begeleiding ook ‘s avonds en in het weekend plaats kan vinden zodat vrijwilligers flexibel inzetbaar zijn.

Zie verder www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/vacatures. Daar kunt u zich ook aanmelden. Contact voor de werkgroep Leen van Wingerden (telefoon 0184-670414, leen.van.wingerden@online.nl.

Familie
Voor mensen van wie de aanvraag voor een verblijfsvergunning is goedgekeurd, bestaat de mogelijkheid van gezinshereniging. Vraag ons niet hoe moeilijk het soms is om familieleden uit bepaalde landen hierheen te krijgen…

Onze werkgroep kon zich in elk geval inzetten voor een wat groter gezin uit Afrika, waarvan één van de kinderen erkend vluchteling is en in onze gemeente woont. We zijn blij dat de kosten voor het vervoer van de ouders en de andere kinderen naar ons veilige land dankzij twee lokale contacten van de werkgroep, samen met een bijdrage van Vluchtelingenwerk, kunnen worden betaald!

Fietsen
We hebben weer diverse fietsen en enkele computers kunnen uitreiken. Op dit moment is er nog wat voorraad voor een aantal mensen die naar Hardinxveld-Giessendam zullen komen; voor fietsen hebben we nog wel wat ruimte (Marre Bijl, tel. 0184-617431).

En mocht het nodig zijn dan doen we ook voor computers weer een beroep op u, dus doe die computer die u nog over hebt toch nog even niet weg!

Ontmoet de vreemdeling in de Bijbel
Belangstelling voor wat de Bijbel zegt over vreemdelingen? Dan is dit misschien een idee voor uzelf, of voor Bijbelkringen in uw gemeente: “Uw volk is mijn volk”, een recente uitgave van Royal Jongbloed. ISBN 9789089121189, prijs € 7,50. Met gespreksvragen.

Ontmoet de vreemdeling aan je eigen tafel
Misschien hebt u zich wel eens afgevraagd: Wat zou ik kunnen doen? Heel belangrijk is het contact maken met de mensen zelf. En wat is daarvoor beter dan bijvoorbeeld een open gesprek bij een maaltijd?

Voor de mogelijkheden zie www.gastgezinvoorvluchteling.nl.

Contact voor de werkgroep: Leen van Wingerden (telefoon 0184-670414, leen.van.wingerden@online.nl).

Logo_VluchtelingenWerk