Oproep tot (financiële) steun voor Água Viva!

Familie de Keijzer

Familie de Keijzer

Van Wim en Daniëlle de Keijzer ontvingen wij een email waarin zij ons op de hoogte willen brengen van een aantal zorgwekkende zaken binnen het werk van Água Viva.

Wij willen u vragen om voor hen en het werk van Água Viva te bidden.
Wilt u een gift aan hen geven dan kunt u dit overmaken naar de rekening van de ZWO commissie, IBAN NL92RABO0395022460 o.v.v. steun Água Viva. Wij zorgen er dan voor dat
het bij hen terecht komt.

Beste mensen,

Graag willen we jullie, een aantal specifieke mensen, op de hoogte brengen van enkele zaken die ons erg bezig houden en zorgen baren met betrekking tot het werk van Água Viva.

Zoals jullie weten konden we het centrum voor verslavingszorg vorig jaar juni openen omdat, door een wonder van God, we een financiële garantie kregen zodat we het eerste jaar zonder al teveel financiële zorgen konden functioneren. Deze financiële garantstelling loopt in mei af, wat betekent dat vanaf juni het grootste deel van de financiële middelen wegvalt.

We hadden er op gerekend dat we in het eerste jaar samenwerkingsverbanden met de overheid konden aangaan omdat we voor de opening van het centrum gezorgd hadden voor alle benodigde documentatie. Uiteindelijk bleek voor een subsidieaanvraag een document te ontbreken, door onervarenheid van onze kant hebben we te lang op dit document gewacht en vervolgens lag het land stil vanwege verkiezingen en veranderingen in de regering. De aanvraag om deel te nemen in een programma van de overheid is in december ingediend maar tot op heden hebben we geen concreet beeld van wat we kunnen verwachten aan steun vanuit de overheid. We moeten dus concreet op hele korte termijn alternatieve financiële middelen zoeken om het centrum open te kunnen houden.

Een andere grote zorg is dat de kosten de afgelopen maanden o.a. door hoge inflatie fors zijn gestegen, we geen kaskapitaal hebben en tegenvallers (bijv. minder inkomsten aan eigen bijdragen van cliënten) gelijk de financiën in de war gooien en weer extra zorgen meebrengen.

Een derde zorg is de meubelmakerij. Na bijna twee jaar tobben hebben we de meubelmakerij uiteindelijk zover dat we de productie op pijl hebben en de meubels verkopen voor een juiste prijs. Echter, ook hier is een crisis waarneembaar (in heel Brazilië gaat het de laatste maanden economisch niet goed) waardoor zo lijkt het, het aantal orders fors is teruggelopen, wat direct problemen geeft voor de inkomsten die we nodig hebben voor de betalingen en om uit het gat te klimmen wat is ontstaan.

De persoonlijke kant van de zaak is dat we de afgelopen jaren hard gewerkt hebben om de organisatie zo te krijgen dat ze min of meer zelfvoorzienend zou kunnen worden en minder afhankelijk zouden zijn van giften. We hadden gehoopt daar nu vruchten van te kunnen gaan plukken wat nog niet zo blijkt te zijn. Dit is teleurstellend en frustrerend.

De andere kant van de zaak is dat we op dit moment een grote actie moeten houden waarmee we het centrum kunnen openhouden totdat we voldoende financiën krijgen via overheid en samenwerkingsverbanden en tegelijkertijd een kaskapitaal kunnen opbouwen. Voor het centrum hebben we aanvullende financiën nodig die rond de 4000 euro per maand bedragen. We zouden graag een kaskapitaal opbouwen van rond de 10.000 euro.

Concreet willen we jullie vragen:

  • om voor de financiële zorgen te bidden;
  • om voor ons te bidden;
  • om ideeën aan te reiken en zoveel mogelijk te helpen met de actie (we hopen deze volgende week uitgewerkt te hebben) en daar weer andere mensen bij te betrekken

Graag willen we benadrukken dat het niet om ons gaat maar om mensenlevens en om de bouw van Gods Koninkrijk!

We hopen van jullie te horen!

Wim en Daniëlle

Voor meer informatie over het project Água Viva van Wim en Daniëlle de Keijzer kunt u kijken op de speciale pagina hierover op onze website of op de weblog van Wim en Daniëlle de Keijzer.