Open Huis!

Dit jaar is het thema van de startzondag ‘een open huis’. Hiermee sluit de startzondag aan bij de landelijke campagne Kerkproeverij die kerken uitnodigt begin september de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen. Een open huis zijn is immers een eerste voorwaarde om gasten zich welkom te laten voelen in de kerk.

Omdat we als kerk niet alleen op zondag bij elkaar komen, willen we graag een Open Week organiseren waarbij we willen laten zien/ervaren wat er binnen onze gemeente aan activiteiten plaatsvindt.

Hieronder vindt u/jij een overzicht van alle activiteiten die in deze open week gaan plaatsvinden.

Zondag 10 september: ‘startzondag’

We beginnen deze startweek met de startdienst om 9:30 uur, ds. Wijnstok is hierbij onze voorganger.

Na de dienst is er koffie/thee/fris. Rond 11 uur starten we met verschillende keuze-activiteiten die dan verder zullen worden toegelicht. Hierbij is gedacht aan alle leeftijden, voor de jongste kinderen is er oppas geregeld. Als afsluiting willen we graag met elkaar eten. Hiervoor willen we een ieder vragen iets mee te nemen voor de lunch. (er is in de kerk beperkte mogelijkheid om iets op te warmen en geen oven beschikbaar). Voor drinken wordt gezorgd. Rond 14 uur sluiten we deze dag met elkaar af.

Dinsdag 12 september: startmiddag ouderen en kinderkoor & Open repetitie ‘de Lofstem’

Kinderkoor Op Pad houdt deze middag een open repetitie. Alle kinderen van 4 t/m 14 jaar die het leuk vinden om te zingen zijn hierbij van harte welkom! Om 15.20 uur staat de limonade klaar en om 15:30 uur gaan we oefenen en nog iets leuks doen. Als afsluiting van deze startmiddag gaan we samen met de ouderen gezellig pannenkoeken eten. Verderop in  dit kerkblad kunt u meer lezen over de ouderenmiddag.

Dinsdagavond houdt Chr. Gemengd koor ‘de Lofstem’ een open repetitie van 20.00 tot 22.00 uur. Hiervoor is een ieder van harte uitgenodigd!

Woensdag 13 september: filmavond “Storm, letters van vuur”

“Storm, letters van vuur” is een Nederlandse familiefilm het kader van 500 jaar na Luther. De film speelt zich af in de Lage Landen in het jaar 1521. De Inquisitie betrapt drukker Klaas (Yorick van Wageningen) wanneer hij een verboden brief van Maarten Luther wil drukken. Hij wordt tot de brandstapel veroordeeld. Zijn zoon Storm (Davy Gomez) ontsnapt met de drukletters en wordt zo het middelpunt van de jacht op de verboden brief. Met de hulp van het weesmeisje Marieke (Juna de Leeuw) probeert Storm zijn vader te redden van de doodstraf.

31 Oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg spijkerde. Die gebeurtenis leidde de Reformatie in en wordt gezien als de oorsprong van het protestantisme.

De film start om 20.00 uur in het bijgebouw van de kerk, vanaf 19.45 uur koffie en thee. Een ieder is van harte welkom voor een ontspannen avond!

Donderdag 14 september: concert muziek-ensemble ‘Flutamuze’

Deze avond komt Flutamuze een concert geven in onze kerk. Hun repertoire bevat muziek uit de Middeleeuwen, Renaissance en Barok, maar ook de meer lichtvoetige en recent gecomponeerde stukken komen aan bod, soms met een knipoog naar de klassieken en de lichte muziek, speciaal bewerkt voor en door Flutamuze. Kortom, een avond die zeker de moeite waard is. De kerk is open vanaf 19:30 uur, het concert begint om 20.00 uur. Wees welkom!

Vrijdag 15 september: startmiddag kindernevendienst en startavonds clubs

Vrijdagmiddag wordt er voor de kinderen van groep 1/2/3 van de basisschool een startmiddag georganiseerd door de kindernevendienst.

Vrijdagavond is de startavond van de clubs. Dit is voor de kinderen van groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs.

Voor deze 2 activiteiten krijgen de kinderen een persoonlijke uitnodiging!

Zaterdag 16 september: slotactiviteit gezamenlijke BBQ

Zaterdagmiddag/avond willen we deze startweek graag afsluiten door met elkaar te BBQ-en. Hiervoor kunt u zich tot 12 september opgeven bij Ilona Meerkerk (t.meerkerk@hetnet.nl/0184-679167) of op de lijst in het bijgebouw. De kosten hiervoor zijn €10,00 voor volwassenen en €5,00 voor kinderen t/m 12 jaar. We hopen er met elkaar een mooie gezellige avond van te maken. Hierbij van harte uitgenodigd!

Zondag 17 september: Open repetitie ‘Op Weg’            

Zondagmorgen van 11:30-13.00 uur houdt Jeugdkoor Op Weg een open repetitie. Iedereen tussen de 15 en 35 jaar, die het leuk vindt om te zingen, is van harte welkom!

De club van Rock Solid, Freestyle en de 20+ers hebben later in de maand de aftrap van het nieuwe seizoen. Hier worden zij nog persoonlijk voor uitgenodigd.

Al met al een week vol activiteiten. We denken en hopen dat er voor iedereen wel iets bij zit. We hopen niet alleen met onze eigen gemeenteleden een mooie start van het nieuwe seizoen te hebben, maar vooral ook uitnodigend te zijn naar dorpsgenoten die eens een kijkje willen nemen binnen onze kerk. Er worden flyers gemaakt, waarop alle activiteiten in de Open Week staan vermeld. Deze is vanaf zondag 27 augustus mee te nemen uit de kerk om uit te delen aan buurtgenoten of andere belangstellenden.

Als u/jij vragen hebt over de Open Week, neem dan gerust contact op met Marjan den Breejen (0184-616137 ) of Ilona Meerkerk (0184-679167/t.meerkerk@hetnet.nl)

Commissie V&T en commissie Vieren