Op zoek naar geloven

“Het is niet vanzelfsprekend.” Dat is misschien wel de beste typering voor geloven-in-Nederland-in-2018. Wij leven in een tijd en in een omgeving waarin christelijk geloof niet meer zo vanzelfsprekend is als, pak-weg, 30 jaar geleden. In steden is het misschien nog duidelijker te merken dan op het platteland, maar dat het overal verandert zal niemand ontgaan. Je merkt het in de kerk, op scholen, in je eigen familie en vriendenkring.

Voor mensen die wel geloven en zich aangesproken weten door de boodschap van de Bijbel is dat soms knap lastig. Soms kijken mensen je aan alsof je van een andere planeet komt en vragen nieuwsgierig ‘waarom’ en ‘wat’ je dan gelooft. En wat zeg je dan? Het is niet eenvoudig om zo 1-2-3 aan anderen uit te leggen wat het geloof voor je betekent. En soms weet je het ook zelf eigenlijk niet.

Op initiatief van de kerkenraad zal ik in het komende seizoen van september tot april een aantal avonden verzorgen (ongeveer eens per 2 weken) voor iedereen die zich (opnieuw) wil verdiepen in wat geloof voor hem of haar betekent. Het zou er op uit kunnen lopen dat je aan het einde van de serie op Palmzondag belijdenis wil doen. Maar ook wie gewoon behoefte heeft aan een ‘opfriscursus’ of doopouders die na-denken over het geloof dat ze aan hun kinderen mee willen geven, zijn welkom. En ook grote twijfelaars met alleen maar vragen die soms van zichzelf denken dat ze al zo half om half afscheid hebben genomen van geloof en kerk, kunnen natuurlijk ook meedoen.

Wie ben ik? Het antwoord is: Ype Viersen, tot voor kort gevangenispredikant in verschillende inrichtingen in Nederland, daarvoor gemeentepredikant en gewerkt in het onderwijs, werkte vorig jaar als ‘interimmer’ in Suriname, is 64 jaar, is getrouwd en woont in Utrecht. In de Stille Week voor Pasen was ik drie keer voorganger in Boven-Hardinxveld . Toen is het plan ontstaan om in de vacante periode toch een aanbod te doen tot geloofsverdieping en voor wie dat wil voorbereiding op belijdenis doen.

Wat gaat er aan de orde komen? Er kan veel en het zal ook afhangen van de vragen en wensen van de deelnemers. Maar een aantal onderwerpen kun je zo wel noemen:

Wat is dat eigenlijk: geloven? En waarom is het soms zo moeilijk om te geloven?
Wie is God en hoe kunnen wij iets weten over God?
Wie is Jezus en waarom is Hij zo belangrijk in het christelijk geloof?
Over verschillende manieren om de Bijbel te lezen.
Over de praktijk van geloven in het dagelijks leven: hoe doe je het?
Wat zijn de verschillen: over christenen in gesprek met andere godsdiensten.
Hoe belangrijk is de Kerk?
en vul maar aan …

Iedereen die belangstelling heeft, is welkom op dinsdagavond 11 september, om 20.00 uur voor verdere kennismaking en voor een eerste (vrijblijvende) stap op de zoektocht die we samen zullen ondernemen.

Met hartelijke groet, Ype Viersen
Op zoek naar geloven – uitnodiging