OP HET LEVEN! Het verhaal van Lazarus

Zondag, 1 maart 2020 om 17.00 uur in de Gereformeerde Kerk te Boven-Hardinxveld

Hans Bouma, verhaal en poëzie – Bastiaan van der Pijl, orgel/piano

Over wat er met Lazarus gebeurde, zijn vriendschap met Jezus, zijn vroege dood en zijn opwekking, kun je een preek houden, maar je kunt Lazarus ook zelf aan het woord laten. Dat gebeurt in deze dienst. Met als titel Op het leven! vertelt Lazarus, zeven jaar na zijn opwekking, bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even schokkend als bevrijdend verhaal waaraan Bastiaan van der Pijl muzikaal deelneemt.

Zeven jaar later. Iedere dag heft Lazarus met zijn zusters Maria en Martha bij de maaltijd het glas. Lechajim! Op het leven! Het leven dat doorgaat. Het leven dat gevierd mag worden.

Het verhaal wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage Spreek van geluk (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken).