Ontwerp jij ons nieuwe logo?

De afgelopen 20 jaar was onze kerk herkenbaar aan onderstaand logo.
Na de verbouwing klopt dit logo niet meer. We nodigen iedereen uit om een nieuw logo voor onze kerk te ontwerpen.
De redactie van website, social media, wegwijzer en weekbrief zal uit de inzendingen een logo kiezen waarmee onze kerk de toekomst in kan!

Voorwaarden voor het logo zijn:

  • (ook) in zwart wit te gebruiken
  • enige herkenbaarheid van onze kerk
  • bij afdruk in kleine vorm (bv. als briefhoofd) ook leesbaar
  • aanleveren in groot formaat afbeelding voor 1 december bij: communicatie.gkbh@gmail.com