Onderscheiding voor organist Teun Sterrenburg

Vanmorgen kreeg onze organist, Teun Sterrenburg, op gepaste afstand bezoek van de burgemeester. Deze deelde hem mee dat hij door Koning Willem Alexander is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau! Op een later tijdstip zal hij zijn ‘lintje’ opgespeld krijgen. Wij feliciteren Teun en zijn vrouw Geja van harte met deze onderscheiding.

“Los van de diversiteit aan taken die hij in onze gemeente vervult, is het de ogenschijnlijk volkomen vanzelfsprekendheid, waarmee hij zijn taak als organist al vijftig jaar vervult, die opvalt. Hij heeft een talent en zet dat in ten dienste van zijn Kerkgemeenschap.

Als kerkenraad zien wij in de heer Sterrenburg een voorbeeld, voor onze gemeente, maar zeker ook voor onze dorpsgemeenschap als geheel. Hij laat zien hoe je deel kunt zijn van een gemeenschap en hoe je je talenten daarin ten goede laat komen van het geheel.”