Viering voor der eenheid der kerken zondag 20 januari

Het thema voor de week 2019 is: Recht voor Ogen. Dit is afgeleid van de Bijbeltekst uit het boek Deuteronomium hoofdstuk 16, vers 10-20 inhoudende:” Zoek het recht en niets anders dan het recht.” Zoals gebruikelijk wordt jaarlijks het thema bedacht door een Christelijke geloofsgemeenschap ergens ter wereld. Voor dit jaar is het thema gekozen door de Christenen in Indonesië. Zij stelden de liturgie samen voor de oecumenische gebedsdienst. Slechts 10% van de inwoners van Indonesië is Christen, een land dat 1350 etnische groepen telt, 740 lokale talen die gesproken worden, uit 17 duizend eilanden en eilandjes bestaat en 265 miljoen inwoners telt. Deze enorme verscheidenheid maakt het land uniek in de manier waarop het de eenheid vorm heeft gegeven. Een bijzonder voorbeeld van Eenheid in Verscheidenheid. Het principe Gotong Royong maakt deze bijzondere samenleving mogelijk. Deze uitdrukking staat voor leven in solidariteit. Alle aspecten van het leven worden gedeeld, zoals werken, rouw, feest enz. Samengevat een boeiende gemeenschap die ondanks veel tegenwerking en corruptie in staat bleek een bestaansrecht op te bouwen en te behouden. De gemeenschap was zelfs in staat een inspirerende liturgie samen te stellen voor de week van de eenheid.

Het initiatief wordt daarom van harte ondersteund door de Wereldraad van Kerken, De Nederlandse Raad van Kerken, Missie Nederland en de Vereniging voor Oecumene.

In Hardinxveld-Giessendam geven wij aandacht aan De Week van Gebed tijdens een Viering op zondag 20 januari a.s. Voorgangers zijn Ds. Aries van Meeteren, Ds. Amanda Spies en Ds. Carmen Melissant.
U bent van harte welkom met familie vrienden enz.

Plaats van samenkomst: zondag 20 januari, aanvang 17.00 uur in het Kerkgebouw van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hardinxveld-Giessendam, Peulenstraat 167, Hardinxveld-Giessendam.