Daarnaast organiseert de commissie Vorming & Toerusting gedurende het hele jaar activiteiten. Deze worden bekend gemaakt via de website, het kerkblad, de weekbrief en op social media Alle gemeenteleden en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Opgeven kan bij Marjan den Breejen of door een mail te sturen naar de commissie Vorming & Toerusting.