Nieuws vanuit Zuid-Soedan

Afgelopen winter hebben een aantal enthousiaste jongeren een geweldige bedrag van € 5.209,36 opgehaald met Zip Your Lip.

We hebben fantastisch nieuws uit Zuid-Soedan!

Terwijl jij je boterhammen liet staan en daarvoor sponsors zocht, werd er in Zuid-Soedan hard gewerkt om kinderen een mooie toekomst te geven. Samen met jou en andere jongeren hebben we meer dan 300.000 mensen bereikt. Wat is er allemaal met jouw/uw bijdrage gedaan?

1.Weten wat je waard bent
Er is informatie verspreid over mensenrechten. Vrouwen en meisjes zijn nu veiliger en worden beter beschermd. Er waren talkshows op de radio, lessen over mensenrechten met daarbij flyers en informatie boekjes.

2. Geen honger meer
Om te zorgen dat iedereen genoeg te eten heeft, zijn boeren en gezinnen getraind. Zij hebben nieuwe landbouwmethodes geleerd. Ook hebben de meest arme gezinnen schapen en geiten gekregen.

3. Ouders terug de schoolbanken in
Veel moeders hebben lessen gekregen zodat ze beter kunnen lezen, schrijven en rekenen. Het percentage vrouwen dat nu kan lezen en rekenen is gestegen van 17,8% naar 75%! Hierdoor is de kans op een baan met meer dan 36% gestegen! Reken jij maar uit hoe goed dat is!

4. Walk for Water
Veel meer mensen hebben nu toegang tot schoon drinkwater. Mensen hoeven nu minder lang te lopen naar de waterpunten en 68% van de bevolking zegt dat ze minder ziek worden als gevolg van vies water.

Hoe vet is dat! Door alle Zippers hebben veel mensen in Zuid- Soedan een betere toekomst. Bedankt voor jouw/uw hulp!

FOTO'S EN FILMPJES