Nieuws van Werkgroep Kerk en vluchteling

Coaches gezocht voor nieuwe inwoners

Voor 2016 verwacht Hardinxveld-Giessendam een flink aantal mensen te moeten huisvesten die vergunning hebben gekregen in Nederland te blijven. De gemeente heeft daarover de regie, en werkt daarbij samen met woningcorporatie Omnivera GWZ. Die heeft onderzocht op welke manier dit gedaan zou kunnen worden, zonder de markt voor sociale huurwoningen sterk te beïnvloeden. Wat dat betreft is het in Hardinxveld-Giessendam gunstiger dan in veel andere gemeenten; de gemiddelde wachttijd is hier vrij laag.

Dit betekent wel dat er werk aan de winkel is. De nieuwe inwoners zullen wegwijs gemaakt moeten worden in onze gemeente en daar komt wel iets bij kijken. VluchtelingenWerk heeft enkele nieuwe coaches kunnen inschrijven, die inmiddels al aan het werk zijn. Er zijn er nog meer nodig. Misschien bent u wel degene die de gaven heeft ontvangen om dit werk voor deze nieuwe naasten te doen!

Kijk op www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/vacatures  voor meer informatie en aanmelden. Laat het ons ook even weten als u zich aanmeldt!

Ander vrijwilligerswerk
Via de werkgroep zijn ruim 20 vrijwilligers doorgegeven aan Servanda voor allerlei klussen. Woningen worden leeg opgeleverd, dus is hulp welkom bij zaken als schoonmaken, verven, behangen, vervoer van meubels enz. Misschien hebt u andere gaven – denk bv. aan sociale activiteiten, taallessen verzorgen, enz. Ook daarin zijn er kansen om aan de slag te gaan. Intussen zijn de eerste vrijwilligers al aan het werk geweest! Dit vrijwilligersaanbod wordt door Servanda geregistreerd, en bij hulpvragen van de coaches schakelen zij de juiste mensen in. Vele handen maken licht werk – geef je/u gerust op. Aanmelden kan via T 0184-612771, info@servanda.nl.

Contact voor de werkgroep: T 0184-670414, leen.van.wingerden@online.nl.

Logo_VluchtelingenWerk