Nieuws van de beroepingscommissie

De afgelopen tijd hebben we weer een flink aantal predikanten beluisterd. Zowel via Internet als live. De routine zit er nu goed in bij ons:

  1. tijdens de vergadering vaststellen op welke predikanten we de
    maand erop gaan inzoomen;
  2. en afspraken maken over het tempo dat we aanhouden voor
    het zoeken naar nieuwe kandidaten.

Vanuit de gemeente hebben we weer drie nieuwe “namen” gehad. Dit stellen wij zeer op prijs. Genoemde namen uit de gemeente worden
altijd zorgvuldig beoordeeld.

Inmiddels hebben we een aantal malen contact gehad met mogelijke kandidaten voor onze gemeente. Deze contacten liepen uiteen van “een eerste verkenning” tot “iets meer”. Hoewel de contacten telkens in een prettige sfeer verliepen is hier tot nu toe nog niets definitiefs uit
voortgekomen.

Wat opvalt is dat er vooral praktische bezwaren zijn bij predikanten om een beroep echt in overweging te nemen. Veel kerkelijke gemeenten hebben bijvoorbeeld geen eigen pastorie meer. En als een predikant dan een eigen huis heeft, wordt het voor hem of haar direct een stuk lastiger om naar een andere gemeente te gaan. Ook de nabijheid van de werkkring van de partner of de school van de kinderen is voor de predikanten een belangrijke overweging om nog maar even in de huidige gemeente te blijven.

De beslissing om al- dan niet een advertentie te plaatsen hebben we als commissie om verschillende redenen tot na de vakantieperiode uitgesteld. Dit betekent niet dat er in de vakantietijd niets gebeurt. Tussen de vakanties door gaan we gewoon verder met ons werk.

Met vriendelijke groet,
Annet Blokland, Annemiek van Run, Annelies Kamsteeg, Marian van ’t Verlaat, Kees van Tuijl, Stephan de Boon, Tim Sterrenburg, Nico van der Steen