Muzikale Herinneringsdienst voor dominee De Lange

Op 31 oktober was het 40 jaar geleden dat dominee D. de Lange bevestigd werd in het ambt van predikant. Dit werd gevierd in een muzikale herinneringsdienst op 6 november in zijn eerste gemeente, de Gereformeerde kerk van Boven-Hardinxveld.

Aan deze dienst werkten mee: organist Teun Sterrenburg, jeugdkoor Op Weg, olv Bastiaan van der Pijl en Marcel en Lydia Zimmer.

Naast de prachtige muziek die gemaakt werd, deelde dominee de Lange van zijn vele herinneringen van de afgelopen 40 jaar. Ook werd hij toegesproken door gemeenteleden.

Het was vanzelfsprekend dat jeugdkoor Op Weg zong, dominee de Lange is immers de oprichter van het koor. Bijzonder was dat een groot aantal van de leden uit de tijd van de oprichting, ter gelegenheid van dit jubileum hun favoriete liederen mee zong. Begeleid door de accordeonist van toen maakte het een bijzonder optreden van goede herinneringen.

Ook Marcel en Lydia Zimmer zongen in deze dienst, samen en met het jeugdkoor.

Voorafgaand aan de dienst was er een broodmaaltijd voor familie en de gasten van gemeenten waar dominee de Lange ook predikant is geweest.

In 1978, bij zijn afscheid, sprak ds. De Lange deze woorden: “God houdt zoveel van ons, dat hij altijd waakt en nooit tijd heeft om te sluimeren of te slapen. Vijf jaar ben ik op pelgrimsreis met u geweest, altijd was daar weer die geweldige waarheid. Op onze reis gaan de wegen nu uit elkaar. Maar de Heer blijft. Hij blijft dezelfde”.

U kunt de foto’s van deze Muzikale Herinneringsdienst terugvinden op onze fotopagina!

muzikale-herinneringsdienst-01