Melkbus voor gebruikte postzegels en prentbriefkaarten van molens en kerken

Weet u nog dat in de hal van de kerkzaal rechts een melkbus staat?

Daarin kunnen gebruikte postzegels en prentbriefkaarten met afbeeldingen van molens en kerken gedeponeerd worden. Ook zijn dubbele vouwkaarten van b.v. Anton Pieck, Rien Poortvliet, Rie Kramer, Jo Spier e.a. bruikbaar.

Postzegels ruim uitknippen en de prentbriefkaarten met zegel of stempel onbeschadigd inleveren.
Deze postzegels en kaarten worden verhandeld via een aantal verkoopadressen in Nederland en de opbrengst komt ten goede aan het werk van de zending van Kerken in Aktie en de Gereformeerde Zendingsbond.