Maandag 25 december: Kerstmorgen

Het wordt licht. Jezus is geboren in een stal in Betlehem. Herders zijn de eersten die ervan horen.
Een groot hemels leger zingt een lied dat hemel en aarde met elkaar verbindt.
In deze dienst gaat ds. Wouda uit Nieuwendijk voor. Jeugdkoor ‘ Op Weg’ o.l.v. Bastiaan van de Pijl zal haar medewerking verlenen aan deze kerstmorgendienst.