Lezing Gevangenispastoraat door ds. L. Lamens

lezing gevangenispastoraatAls een mens in een penitentiaire inrichting wordt opgesloten, lijkt het leven tot stilstand te komen. Tegelijk gebeurt er veel met hem of haar. Er is vaak verdriet, pijn en er zijn zorgen over hoe het verder moet. In die onzekerheid, angst en verwarring willen de protestantse geestelijk verzorgers gesprekspartner zijn. Zij werken vanuit de overtuiging dat een gedetineerde zijn last niet alleen hoeft te dragen en dat geen mens is afgeschreven. Zeker niet voor God. Naast hun werk in de inrichting kijken zij over de grenzen van de detentie heen door te verwijzen naar nazorginstanties of kerken die zich onder andere richten op de opvang van ex-gedetineerden.

De lezing over gevangenispastoraat zou gehouden worden door ds. A.S.J. Smilde. Hij blijkt helaas verhinderd te zijn op 21 januari. Gelukkig is ds. L. Lamens uit Gorinchem bereid om ons te vertellen over zijn werk voor de stichting Epafras!

Over de hele wereld, in meer dan 75 landen zitten ruim 2100 Nederlanders gedetineerd. Gevangen in het buitenland… dan ben je ver van huis! Geestelijk verzorgers van de stichting Epafras gaan bij deze Nederlanders op bezoek om hen op verzoek geestelijke steun te bieden. Epafras is een oecumenisch christelijke organisatie, die geestelijke steun wil geven aan Nederlandse gevangenen in buitenlandse detentie.

Dat doet de stichting aan iedereen, die daar prijs op stelt, zonder onderscheid te maken in persoon, geloof, levensovertuiging, ras, afkomst, geaardheid of wat dan ook. Medewerkers laten zich daarbij inspireren door de woorden van Jezus, maar komen niet om te bekeren of te evangeliseren.

Uitgangspunt voor het werk van Epafras is, dat een mens altijd meer is dan wat hij of zij heeft misdaan, elk mens is waardevol!

Als emeritus predikant is ds. Lamens werkzaam voor de stichting Epafras. Sinds 2008 is hij pastoraal gezant. Als pastor bezoekt hij, professioneel en op vrijwillige basis, Nederlandse gedetineerden die in het midden van Noord-Amerika, Chicago en Canada en in Europa (Italië, Elba en Sardinië). De in die landen verblijvende gevangenen bezoekt hij twee maal per jaar.

Het belooft een boeiende avond te worden.

Iedereen is van harte welkom!

Datum : woensdag 21 januari 2015
Tijd : 20.00 uur, vanaf 19.45 uur koffie en thee
Plaats : bijgebouw van de kerk