Kledinginzameling voor Roemenië

In voorgaande jaren was het gebruikelijk dat er via de plaatselijke kerken in Hardinxveld en Giessen-Oudekerk in het najaar op vrijdagavond en zaterdagochtend kleding kon worden ingezameld ten behoeve van de bevolking van verschillende dorpen in Roemenië (Transsylvanië).

Al eerder gaven we in het kerkblad aan dat dit niet meer mogelijk is omdat er voor het verzamelen, sorteren en opslaan van een grote hoeveelheid kleding geen grote (opslag)ruimte meer beschikbaar is.
Uw goede, schone, overtollige kleding kunt u inleveren op de eerste woensdag van de maand tussen 19.00 en 20.00 uur op Peulenstraat-Zuid 95. Naast kleding zijn ook dekens en linnengoed van harte welkom.

De komende inleverdata/tijden zijn de woensdagen 4 november en 2 december van 19.00 tot 20.00 uur

Mocht u ons werk ook financieel willen steunen dan kunt u dit doen door uw gift te storten op rekeningnummer NL16 RABO0325003408 t.n.v. de Diaconie v.d. Hervormde Gemeente onder vermelding van “Roemenië”.

Namens de werkgroep Roemenië
Ada Klein

kleding