Kerstvieringen op kerstnacht en kerstmorgen

Kerstnachtdienst: Zo is het beloofd

Advent is een periode van hoge verwachtingen. Gespannen je nek uitsteken. Turen met je ogen. Verlangen met je hart. Naar de toekomst. Wanneer, wanneer lost God zijn beloften in? Wanneer keert Jezus terug om onze wereld definitief onder te dompelen in vrede? Wanneer wordt Israël hersteld; Palestijn, Arabier, Jood en Christen met elkaar verzoend?

In de tijd vóór Jezus’ geboorte, zijn eerste komst, was het niet anders.  Vier eeuwen lang had niemand in Israël iets van God gehoord. Met de profeet Maleachi eindigt het Oude Testament. Dat was rond 400 voor Christus. Vier eeuwen lang stilte. In die vier eeuwen viert de corruptie, de huichelarij en de moedeloosheid hoogtij.

Met Kerstnacht denken we terug aan de profetie van de profeet Jesaja: Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. (Jesaja 9). Zo heeft God het beloofd. Er komt een dag – dan breekt het licht door. Voor iedereen. Kerstnacht is het feest dat God zijn beloften waarmaakt. Het feest van dankbaarheid: deze God doet wat Hij belooft. Ook al kost het Hem alles.

Jeugdkoor ‘Op weg’ zal in deze dienst zingen.

Jezus als kind aan de wereld beloofd, komt bij ons wonen als mens heel dichtbij.
Wie had durven dromen, wie had dit geloofd?

De Verlosser wordt mens zoals wij.


Kerstmorgendienst: Op reis naar de beloofde Redder

De kerstochtenddienst ziet er dit jaar anders uit dan we gewend zijn. De dienst is gevuld met het zingen van liederen, begeleid door een gelegenheidskoor.
Tussen de liederen door reizen we door de Bijbel heen.

Er worden verspreid door de dienst heen zes Bijbelgedeelten gelezen. Over de schepping van deze wereld en de roeping die wij mensen hebben gekregen om haar te bewerken en te beschermen. Over de vrije val die we maken met elkaar. Over het reddings- en herstelplan van God.

Lezend reizen we samen door de tijd: via Abraham en de profeten naar Bethlehem, naar de geboorte van Jezus als de Redder van Israël en de wereld. Deze wijze van kerst vieren komt uit de Engelse kerk, ook wel de Angelicaanse kerk genoemd. Daar heet een dienst als deze Carols and Lessons: “Liederen en Lessen”. Door veel te zingen met elkaar en te luisteren naar Gods Woord hopen we niet alleen met ons hoofd kerst te vieren, maar ook met ons hart dichterbij Jezus te komen. Samen te knielen bij de kribbe, bij de liefde van onze Heer. Daar zal de preek ook over vertellen.

Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de rijzende zon.

Dit leven zal stralen, door God zelf bemind,
wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.

 Kerstvieringen-2014