Kerstnachtdienst: Zo is het beloofd

Advent is een periode van hoge verwachtingen. Gespannen je nek uitsteken. Turen met je ogen. Verlangen met je hart. Naar de toekomst. Wanneer, wanneer lost God zijn beloften in? Wanneer keert Jezus terug om onze wereld definitief onder te dompelen in vrede? Wanneer wordt Israël hersteld; Palestijn, Arabier, Jood en Christen met elkaar verzoend?

In de tijd vóór Jezus’ geboorte, zijn eerste komst, was het niet anders.  Vier eeuwen lang had niemand in Israël iets van God gehoord. Met de profeet Maleachi eindigt het Oude Testament. Dat was rond 400 voor Christus. Vier eeuwen lang stilte. In die vier eeuwen viert de corruptie, de huichelarij en de moedeloosheid hoogtij.

Met Kerstnacht dachten we terug aan de profetie van de profeet Jesaja: Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. (Jesaja 9). Zo heeft God het beloofd. Er komt een dag – dan breekt het licht door. Voor iedereen. Kerstnacht is het feest dat God zijn beloften waarmaakt. Het feest van dankbaarheid: deze God doet wat Hij belooft. Ook al kost het Hem alles.

Jeugdkoor ‘Op weg’ onder leiding van Bastiaan van der Pijl heeft in deze dienst haar muzikale medewerking verleend.
Onder aan dit nieuwsbericht is hiervan een impressie te vinden, in de vorm van een filmpje waarin het koor samen met de gemeente het lied ‘Stille Nacht’ zingt.

Jezus als kind aan de wereld beloofd, komt bij ons wonen als mens heel dichtbij.
Wie had durven dromen, wie had dit geloofd?
De Verlosser wordt mens zoals wij.

De foto’s van de kerstnachtdienst zijn terug te vinden in het fotoalbum.