Kerstmorgendienst: Op reis naar de beloofde Redder

De kerstmorgendienst van dit jaar zag er iets anders uit dan we gewend zijn. De dienst was gevuld met het zingen van liederen, waarbij de gemeente begeleid werd door een gelegenheidskoor onder leiding van Bastiaan van der Pijl. Tussen de liederen door werd door de Bijbel heen gereisd.

Verspreid over de dienst zijn zes Bijbelgedeelten gelezen. Over de schepping van deze wereld en de roeping die wij mensen hebben gekregen om haar te bewerken en te beschermen. Over de vrije val die we maken met elkaar. Over het reddings- en herstelplan van God.

Lezend hebben we samen door de tijd gereisd: via Abraham en de profeten naar Bethlehem, naar de geboorte van Jezus als de Redder van Israël en de wereld. Deze wijze van kerst vieren komt uit de Engelse kerk, ook wel de Angelicaanse kerk genoemd. Daar heet een dienst als deze Carols and Lessons: “Liederen en Lessen”. Door veel te zingen met elkaar en te luisteren naar Gods Woord vieren we niet alleen met ons hoofd kerst, maar komen we ook met ons hart dichterbij Jezus. De preek vertelde over samen te knielen bij de kribbe, bij de liefde van onze Heer.

Wij staan aan een kribbe,aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de rijzende zon.
Dit leven zal stralen, door God zelf bemind,
wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.

De foto’s van de kerstmorgendienst zijn te vinden in het fotoalbum.