Kerkbalans 2016

Kerkbalans

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Hoeveel de kerk betekent is mooi weergegeven in deze infographic.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missioniare projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.

Daarom is er de actie Kerkbalans.

Heeft u een envelop ontvangen?

Inmiddels hebben de leden van onze kerk de envelop voor de actie Kerkbalans ontvangen. Ons college van kerkrentmeesters is benieuwd naar uw bijdrage en verzoekt dan ook de ingevulde antwoordkaart in de speciale bus bij de ingang van de kerk te doen, mits u dat natuurlijk wilt.

Geef aan de actie Kerkbalans

De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten zoals de doop, de gemeenschap, het gebouw – ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan Kerkbalans.

Logo-2016