Kerk-School-Gezin-dienst 27 januari

Ook in 2019 is er weer de Kerk-School-Gezin-dienst! Dit jaar op 27 januari. Het thema is “Kom je naar het feest?”.

In de week voorafgaand aan de dienst wordt er in de scholen aandacht aan dit thema geschonken. Er worden werkjes gemaakt en liederen geleerd. De werkjes die door de kinderen van de lagere groepen worden gemaakt zullen in de kerk te bewonderen zijn. Uiteraard is iedereen welkom om de werkjes te bekijken en de dienst mee te beleven!

Tijdens deze dienst wordt er gecollecteerd voor Stichting Jemima. Dit is een kindertehuis nabij Bethlehem waar verstandelijk- en meervoudig-gehandicapte Arabische kinderen worden opgevangen, die nergens anders hulp krijgen. Ongeveer 90 kinderen zitten in de permanente- of in de dagopvang. Helpt u mee?

Ds. Carmen Melissant zal voorgaan in deze dienst en medewerking is er van kinderkoor Op Pad.