Kerk, school en gezin

Op zondag 25 januari wordt de week van kerk, school en gezin in Hardinxveld afgesloten. Op veel christelijke scholen is dit het thema van deze week en bij veel kerken is dit het thema van de dienst.
Dit jaar wordt er gewerkt met het thema: samen sterk!

De kinderen lezen, knutselen en zingen deze week op school over het thema: SAMEN STERK door de kracht van het gebed. In deze week is ook de landelijke ‘week van het gebed voor de eenheid’.

Er zijn verschillende verhalen die passen bij dit thema. De verhalen komen zowel uit het Nieuwe Testament als het Oude Testament. Er is gekozen voor verhalen waarin mensen samen sterk zijn:

Esther 3 t/m 5:8 (4:15-17)
Richteren 7: “Gideon”
Handelingen 12 “Petrus ontsnapt uit de gevangenis en komt bij Rhodé”
Het laatste Bijbelgedeelte is extra voor de bovenbouw : Efeze 6: 10-20 “De wapenrusting”

In de week staat er ook een Bijbeltekst centraal op school:
‘Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn Naam, daar ben IK in hun midden‘ : Matthëus 18:20.

In onze kerk wordt in de ochtenddienst van 25 januari een gezinsdienst gehouden met dit thema, waaraan kinderkoor Op Pad medewerking verleent.

Iedereen is welkom. En neem gerust iemand mee naar deze dienst!

ksg dienst