Jonge gezinnen lunch

Evenals vorig jaar willen we ook dit jaar weer een jonge gezinnenlunch houden.
Een goed gesprek in het bijzijn van je kinderen is soms best lastig. Wie kent het niet?: ‘Mám, kom je nou?’, ‘Páp, ik verveel me!’. Deze ochtend doen we dat anders…
Na de morgendienst is er een apart programma voor de kinderen, zodat hun ouders eens ongestoord met elkaar kunnen praten. Over hoe je thuis, met je kind(eren), vorm kunt geven aan geloven. Over de leuke momenten en gesprekken met je kind, maar ook over de moeilijke situaties en de ingewikkelde vragen die ze kunnen stellen. We sluiten samen met de kinderen af met een lekkere lunch.
Je bent van harte welkom als je oudste kind jonger is dan 10 jaar.

Datum : zondag 28 januari 2018
Tijd : 11:00 uur, na de kerk-school-gezinsdienst
Plaats : bijgebouw van de kerk
Leiding : Marjorie van den Heuvel

Klik hier om op te geven