Johannes de Heer zangdienst op zondagmiddag 6 maart

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Johannes de Heer werd geboren. In onze kerk werden vroeger veel liederen uit de naar hem vernoemde bundel gezongen op verenigingen en in de diensten.

Johannes de Heer (1866 -1961) was een Nederlandse evangelist, die aan de wieg stond van de protestants-christelijke radio- (en later ook televisie)omroep NCRV. De Heer sprak veelvuldig voor de NCRV-radio. Daar verzorgde hij ook een liederenuur, waarin hij zong en zichzelf op het harmonium begeleidde. De gezangen werden verzameld in de naar hem genoemde Johannes de Heer-bundel. In het dagelijks leven was hij orgelbouwer. Een firma met zijn naam bestaat nog steeds in Sliedrecht.

De liederen van Johannes de Heer vallen direct op door de innige en persoonlijke teksten: Liefde Gods, zo rein, zo krachtig / bloed van Jezus, rijk en vrij /  o, verheerlijk U in mij. / Ook in mij, ook in mij, /  o, verheerlijk U in mij. In de liederen zing je met een enthousiaste zekerheid, zoals: Wilt u van zonde en schuld zijn verlost / Daar is kracht in het bloed / Daar is kracht in het bloed / Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost / Daar is kracht in het bloed van het Lam. Tijdens de dienst gaan we op zoek naar het hart achter de liederen en de overtuiging waarmee Johannes de Heer zijn liefde voor God bezong.

We hebben de  Zangbundel van Johannes de Heer dus weer opgezocht en op 6 maart zullen we in een zangdienst mét harmonium zingen uit deze bundel.

Het antieke harmonium dat Bastiaan in de dienst bespeelt is een mooi voorbeeld van de traporgels die vroeger bijna in ieder Gereformeerd gezin te vinden waren.  Door met de voeten lucht in het harmonium te pompen kan het instrument tot klinken worden gebracht

U bent van harte welkom om mee te zingen. Dominee Sander Ris is voorganger in deze dienst en Bastiaan van der Pijl bespeelt het orgel én het harmonium. De dienst begint om 17:00 uur.

Johannes de Heer