Jeugddienst met jeugdkoor Op Weg

Op 7 juni om 17.00 uur is er in onze kerk een jeugddienst, waaraan jeugdkoor Op Weg, onder leiding van Bastiaan van der Pijl, haar medewerking verleent.

In deze dienst staat ds. Sander Ris stilstaan bij de vraag op wie of wat we kunnen vertrouwen.
Jeugdkoor Op Weg zal diverse liederen zingen, waaronder ‘Door het Geloof’.
In dit lied wordt bezongen hoe diverse personen uit de Bijbel hun vertrouwen stelden op God, ondanks hun soms moeilijke omstandigheden.

Maar hoe zit het met ons vertrouwen?
Wie vertrouw jij?
Jong en oud zijn welkom in deze dienst.

jeugddienst juni