De jeugdraad is een overlegorgaan van clubs, catechese, kindernevendienst, kinderkoor Op Pad en jeugdkoor Op Weg, onder voorzitterschap van de jeugdouderlingen.