De jeugdraad is een overlegorgaan van clubs, catechese, kindernevendienst, kinderkoor Op Pad en jeugdkoor Op Weg, onder voorzitterschap van de jeugdouderlingen.

Club Kevin Snijders
Catechese Peter Zock
Kindernevendienst Angeliek van Wingerden
Op Pad Jacqueline de Boon
Op Weg Lida van Middelkoop
Jeugdouderlingen Erwin en Esther Both