Jaarverslag 2015 van de Classicale werkgroep ZWO binnen de classis Alblasserdam

Samenstelling van de werkgroep:
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van ZWO-groepen/ZWO-diakenen uit de gereformeerde kerken van Boven-Hardinxveld, Ottoland, Brandwijk/Molenaarsgraaf, NieuwLekkerland, Hardinxveld-Giessendam, Alblasserdam en Papendrecht.

Verslag over 2015:

  • De werkgroep is in 2015 drie keer bij elkaar geweest. Dat is vaker dan gebruikelijk. Een extra vergadering had te maken met keuzes voor de projecten die we ondersteunen. In 2015 hebben we afscheid genomen van de projecten in Indonesië, van de zendingswerkers daar en van onze partnergemeente Wonosari. In de afgelopen jaren hebben we geprobeerd met financiële middelen, gebed en contact kerken en werkers daar te ondersteunen. Het was tijd om afscheid te nemen. Dat is best een stap: loslaten van mensen waarmee je iets hebt opgebouwd. Gelukkig is er via Kerk in Actie altijd vervolg en staan weer andere gemeentes klaar ter ondersteuning.
  • Met hulp van de gemeenteadviseur van Kerk in Actie, Matthijs Geluk, zijn we een nieuwe weg ingeslagen. Onze nieuwe projectdoelen zijn niet gekozen op grond van topografie, maar thematisch. Dat is de nieuwe werkwijze van Kerk in Actie. Er zijn drie thema’s mogelijk. In gesprek met elkaar en onze achterban kozen wij voor het thema Versterk de kerk. Via dat thema ondersteunen we projecten wereldwijd die te maken hebben met bijvoorbeeld de opleiding van predikanten en kerkelijke werkers/vrijwilligers, met conferenties in gebieden waar kleine gemeentes zijn, met training en werving van kerkelijke werkers.
  • We hebben 2015 gebruikt om in onze gemeentes te communiceren over de overgang van Indonesië naar Versterk de Kerk. Kerk in Actie levert daar goede ondersteuning bij. Aan het eind van 2015 was er opnieuw wisseling van de wacht. Gemeenteadviseur Matthijs Geluk bereidt zich met zijn gezin voor op uitzending via de GZB. Tom Kolsters heeft zijn plek ingenomen.
  • Op de vergaderingen van de werkgroep proberen we elkaar te bemoedigen en ideeën aan de hand te doen voor PR, bewustwording en acties.
  • Zo mogelijk is een vertegenwoordiger van de Classicale Zendingscommissie op onze vergadering aanwezig, zoals wij vertegenwoordigd proberen te zijn bij hun bijeenkomsten.

Tenslotte…
We ervaren het als bijzonder om betrokken te zijn bij het werk in Gods koninkrijk wereldwijd. Wat we doen, lijkt soms maar een druppel op een gloeiende plaat. We hopen telkens weer wijsheid te ontvangen om de juiste druppels te kiezen. We geloven dat elke druppel verschil maakt.

Papendrecht, mei 2015
ds. Annette Driebergen, voorzitter

pkn